POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu świadczenia usług, TAPE À L’ŒIL zbiera dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową www.t-a-o.pl oraz sklepy stacjonarne („Klienci” lub pojedynczo „Klient”).
TAPE À L’ŒIL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów i zapewnienia im najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
TAPE À L’ŒIL będący Administratorem danych zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spółką, która zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów jest: : TAPE À L’OEIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454757 zwana dalej „TAPE À L’OEIL”.

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych Klienta przez TAPE À L’ŒIL są:

 • Wyrażona przez Klienta zgoda na zbieranie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, lub
 • Wykonywanie umowy (np. w celu przetwarzania lub wysyłki zamówienia, w celu otwarcia lub zarządzania kontem Klienta TAPE À L’ŒIL), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, lub
 • Wypełnienie obowiązku prawnego (np. przechowywanie faktur), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, lub
 • Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL nie może być sprzeczny z prawami konsumenta. Wśród przykładów uzasadnionego interesu prawnego wymienionych w RODO widnieją zapobieganie oszustwom, bezpośredni marketing oraz przekazywanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw.

TAPE À L’ŒIL zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów z następujących powodów:

Cel przetwarzania przez TAPE À L’ŒIL Podstawa prawna
Zarządzanie kontem Klienta, koszykiem oraz zamówieniami; Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL;
Zarządzanie transakcjami płatniczymi;
Zarządzanie dostawami;
Zarządzanie relacjami z Klientem (telefon/e-mail), śledzeniem zamówień, obsługą posprzedażową, zwrotami produktów oraz kosztów;
Zarządzanie satysfakcją Klienta (zbieranie opinii Klientów o produktach oraz poziomie obsługi Klienta); Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL polegający na optymalizacji jakości obsługi;
Zapewnianie bezpieczeństwa płatności za zamówienia oraz zarządzanie brakiem płatności po złożeniu zamówienia; Wykonywanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL;
Uzasadniony interes;
Operacje statystyczne, analityczne, selekcji i segmentacji Klientów mające na celu zdobycie większej wiedzy o Klientach; Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL polegający na zdobyciu wiedzy o Klientach;
Wysyłanie ukierunkowanych ofert handlowych za pośrednictwem e-maili, SMS-ów, za pośrednictwem sieci społecznościowych, poprzez inne strony internetowe lub przez inne kanały; Zgoda wyrażona przez Klienta;
Uzasadniony interes polegający na wysyłce drukowanych materiałów reklamowych;
Licznik wizyt na stronie (mobilnej i w widoku komputerowym) oraz w aplikacjach mobilnych; Zgoda wyrażona przez Klienta
Narzędzia służące do udostępniania treści w sieciach społecznościowych;
Organizowanie konkursów i akcji reklamowych; Uzasadniony interes;
Wymiana informacji z partnerami handlowymi. Wykonywanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL;
Zgoda wyrażona przez Klienta (na wysyłanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną).

3.1. Jakie prawa przysługują Klientowi?

Zgodnie z artykułami od 15 do 22 RODO, osobie fizycznej, której dane są zbierane przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu,
 • Prawo do sprostowania,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do usunięcia danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

W przypadku wykrycia przez TAPE À L’ŒIL naruszeń danych osobowych, które mogą stwarzać wysokie ryzyko dla praw i wolności Klienta, zostanie on poinformowany o tym naruszeniu w możliwie najkrótszym czasie.

Klient ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

3.2. W jaki sposób można skorzystać z przysługujących praw?

Prawa Klienta mogą być wykonane poprzez wysłanie wiadomości do spółki TAPE À L’ŒIL zbierającej dane osobowe na następujący adres e-mail: mojedaneosobowe@t-a-o.com.

Wiadomość musi zawierać nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail oraz, jeśli jest to możliwe, numer Klienta.

Po weryfikacji tożsamości Klienta TAPE À L’ŒIL jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od skorzystania z przysługującego Klientowi prawa. W przypadku złożonych żądań lub ich dużej liczby okres ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

W przypadkach przewidzianych prawem od powyższych uprawnień mogą występować wyjątki.

W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi niezadowalającej, Klient może zwrócić się do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Dane Klientów są przekazywane partnerom TAPE À L’ŒIL, którzy mogą je przetwarzać na własny rachunek (odbiorcy) lub wyłącznie na rzecz i zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez TAPE À L’ŒIL (podwykonawcy).

Odbiorcami danych są:

 • instytucje zajmujące się płatnościami (banki),
 • partnerzy handlowi w celu przekazywania ofert handlowych
 • franczyzobiorcy sieci franczyzowej TAPE À L’ŒIL.

TAPE À L’ŒIL korzysta z usług podwykonawców w celu przeprowadzania następujących operacji:

 • bezpiecznych płatności w sieci,
 • ochrony przed wyłudzeniami,
 • wysyłki zamówień oraz paczek,
 • realizacji operacji utrzymania i rozwoju technicznego strony internetowej, aplikacji wewnętrznych, centralnego systemu informacyjnego oraz sklepów TAPE À L’ŒIL,
 • zbierania opinii Klientów,
 • wysyłki e-mailem materiałów reklamowych,
 • zarządzania infolinią.

W przypadku niektórych operacji dane osobowe mogą być przekazywane do spółek znajdujących się w krajach poza Unią Europejską. Przed przekazaniem danych poza Unię Europejską, zgodnie z obowiązującymi przepisami, TAPE À L'ŒIL upewni się, że transfer danych jest zabezpieczony

Przekazanie danych poza Unię Europejską mieć miejsce w szczególności w ramach następujących działań:

Działanie Kraj odbiorcy danych Ramy prawne regulujące przekazywanie danych
Wykorzystywanie danych w sieciach społecznościowych Stany Zjednoczone Privacy Shield
Pakiety biurowe w Chmurze Stany Zjednoczone /Japonia / Kanada / Australia Wiążące reguły korporacyjne
Zarządzanie relacjami z Klientami oraz ofertami reklamowymi Stany Zjednoczone Privacy Shield

TAPE À L’ŒIL określiło szczegółowe zasady dotyczące okresu przechowywania danych osobowych Klientów. Co do zasady, o ile prawo nie stanowi inaczej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.

Przyjęte okresy przechowywania danych są następujące:

 • dane potencjalnych Klientów (osób, które nigdy nie dokonały żadnego zakupu) są przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z potencjalnym Klientami;
 • dane Klientów są przechowywane przez okres 3 lat od ostatnie zakupu;
 • pliki cookies służące do pomiaru odbiorców, ukierunkowywania reklam i udostępniania w mediach społecznościowych są przechowywane na urządzeniu Klienta przez okres 13 miesięcy;
 • faktury zakupowe są przechowywane przez okres 10 lat.

TAPE À L’ŒIL nie zbiera danych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku bez zgody opiekuna prawnego, który sam przekazuje te dane.

TAPE À L’ŒIL wykorzystuje dane kontaktowe do wysyłania ukierunkowanych reklam, w szczególności e-mailem, pocztą, SMS-em lub przez portale społecznościowe.

TAPE À L’ŒIL przestrzega zasad określonych w dyrektywie 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r., zgodnie z którymi konieczne jest uzyskanie wcześniejszej wyraźnej zgody Klienta na wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną (e-mailem lub SMS-em).

W związku z powyższym, podczas zakładania konta na stronie Klient jest wyraźnie proszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert od TAPE À L’ŒIL drogą mailową.

Jeśli Klient nie wyrazi na to zgody, TAPE À L’ŒIL nie wyśle spersonalizowanych ofert pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient, bez uprzedniego wyrażenia zgody może zostać adresatem ofert, jeśli wcześniej dokonał zakupu w sklepie TAPE À L’ŒIL, a przedmiotem kierowanej do niego oferty są podobne produkty lub usługi.

W każdym przypadku Klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec otrzymywania ofert:

 • za pomocą e-maila, klikając na link dezaktywacji mailingu znajdujący się w każdej wysłanej wiadomości e-mail;
 • wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie internetowym www.t-a-o.pl
 • poprzez kontakt z obsługą Klienta.

9.1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, najczęściej szyfrowane, które zapisywane są i przetrzymywane w przeglądarce Twojego komputera lub na Twoim urządzeniu mobilnym podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te służą do zbierania anonimowych informacji na temat sposobu poruszania się Klientów na naszej stronie.

Pliki cookies są także używane do określenia liczby Klientów przebywających na stronie, a także częstotliwości ich odwiedzin. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować prędkość działania serwisu.

Dane pozyskiwane w ten sposób są ograniczone i pozwalają określić: liczbę odwiedzanych stron, miejscowość według adresu IP, z którego łączy się dane urządzenie, częstotliwość odwiedzin, powtarzające się odwiedziny, czas trwania wizyty na stronie, dane przeglądarki, dostawcę Internetu i typ urządzania, z którego ma miejsce wizyta. Dane, takie jak imię czy nazwisko Klienta oraz adres nie są w ten sposób pozyskiwane

Pliki cookies nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji Klienta. Parametry plików cookies pozwalają na odczytanie lub modyfikację danych w nich zawartych jedynie temu, który je utworzył

9.2. Do czego służą cookies?

W zależności od Twoich preferencji (które można w każdym momencie zmienić), pliki cookies, które są udostępnione, umożliwiają przede wszystkim zapamiętywanie Twoich odwiedzin, wyświetlanie treści dostosowanych do Twoich preferencji oraz do celów statystycznych.

9.3. Czas przechowywania plików cookies

Pliki cookies są przechowywane przez okres 13 miesięcy od momentu pierwszego zainstalowania ich na końcowym urządzeniu Klienta.

9.4. Rodzaje używanych plików cookies

A/ Pliki cookies bezwzględnie konieczne

To pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania strony. Dzięki nim można używać wszystkich podstawowych funkcjonalności, takich jak: nawigowanie po serwisie, dodawanie produktów do koszyka, przechowywanie danych na koncie Klienta. Zaakceptowanie plików cookies jest więc niezbędne do użytkowania strony internetowej TAPE À L’ŒIL. Jeśli zostaną zablokowane, niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać.

B/ Pliki cookies funkcjonalne

Spersonalizowane reklamy Google
TAPE À L’ŒIL używa list remarketingu Google do wyświetlania reklam Klientom, którzy odwiedzili stronę internetową www.t-a-o.pl.

Jeśli nie chcesz korzystać z tej usługi Google, można ją dezaktywować postępując zgodnie z wytycznymi opisanymi w artykule „Zarządzanie personalizacją reklam Google”. Znajdziesz tam między innymi wyjaśnienie, jak wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach wyświetlane przez Google i firmy z tego korzystające.

https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343?hl=pl

Trwałe wyłączenie personalizacji reklam jest możliwe przez instalację wtyczki do przeglądarki, by zachować ustawienie rezygnacji z reklam spersonalizowanych.

https://support.google.com/ads/answer/7395996

Personalizowane reklamy Facebook
TAPE À L’ŒIL używa Facebooka do wyświetlania reklam Klientom, którzy odwiedzili stronę internetową www.t-a-o.pl. W celu dowiedzenia się więcej na temat plików cookies i pozostałych technologii pamięci używanych przez Facebooka lub odmówić dostępu, należy przejść do linku: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Personalizowane reklamy wysyłane e-mailem
Po wizycie na stronie internetowej www.t-a-o.pl otrzymałeś wiadomość e-mail, mimo niepodawania swojego adresu e-mail? Jak to jest możliwe?
TAPE À L’OEIL korzysta z narzędzi SaleCycle Email: SaleCycle Email ma na celu odnalezienie internautów, którzy odwiedzili stronę internetową www.t-a-o.pl i wysłania do nich personalizowanych wiadomości e-mail.
SaleCycle używa plików cookies w celu rozróżnienia Klientów, a następnie personalizacji otrzymywanych reklam na podstawie historii przeglądania. W celu dowiedzenia się więcej na ten temat lub odmowy dostępu SaleCycle, należy przejść tutaj.
TAPE À L’OEIL nie wysyła tych wiadomości bezpośrednio i nie zna Twojego adresu e-mail, pozostaje on wyłącznie do wiadomości usługodawcy.

Pliki cookies analityczne
TAPE À L’ŒIL używa analitycznych plików cookies, dzięki którym zbiera dane dotyczące sposobu użytkowania strony www.t-a-o.pl. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i służą jedynie poprawie funkcjonowania witryny.

Pliki cookies reklamowe
TAPE À L’ŒIL używa reklamowych plików cookies, które umożliwiają wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do Twoich zainteresowań, związanych z historią przeglądania.
Zablokowanie tych plików cookies nie spowoduje zablokowania wyświetlania treści reklamowych na stronie www.t-a-o.pl. Doprowadzi jedynie do tego, że wyświetlane reklamy nie będą dopasowane do Twoich zainteresowań związanych z historią przeglądania.


C/ Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

To pliki cookies zainstalowane na Twoim urządzeniu, które pochodzą od podmiotów zewnętrznych.

Emisja i korzystanie z plików cookies przez podmioty zewnętrzne podlega polityce prywatności podmiotów zewnętrznych.

TAPE À L’ŒIL umieszcza na stronie www.t-a-o.pl przyciski takie jak: „Udostępnij”, „Lubię to”, odsyłające do stron sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter.

Portale społecznościowe będą mogły Cię zidentyfikować dzięki tym przyciskom, nawet jeśli nie klikniesz na nie będąc na naszej stronie. Dzięki tym przyciskom sieci społecznościowe mogą śledzić Twój sposób poruszania się na naszej stronie, jeśli na urządzeniu używanym do przeglądania strony www.t-a-o.pl logowałeś się wcześniej do sieci społecznościowych.

TAPE À L’ŒIL nie ma kontroli nad używanym przez sieci społecznościowe sposobem zbierania informacji o Twoich wizytach na naszej stronie czy też danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych, żeby dowiedzieć się, w jakim celu zbierają dane dzięki tym przyciskom i jak wykorzystują je między innymi do wyświetlania treści reklamowych.

Te prawa dostępu można zazwyczaj skonfigurować w ustawieniach Klienta każdego z portali.

9.5. Twój wybór

A/ Zgoda na wykorzystywanie plików cookies:

Zapisanie pliku cookies na urządzeniu może nastąpić jedynie za zgodą Klienta. W każdym momencie można zmienić ustawienia plików cookies, korzystając z opcji udostępnionych przez używaną przeglądarkę.

Jeśli na urządzeniu, z którego korzystasz, zaakceptowałeś w przeglądarce pliki cookies, będą one tymczasowo przechowywane w pamięci przeglądarki, do czasu zakończenia sesji. Będą mogły być odczytane jedynie przez tego, kto je stworzył.

B/ Odmowa wykorzystywania plików cookies:

Istnieje możliwość usunięcia lub odmowy wyrażenia zgody na wykorzystywanie wszystkich lub niektórych plików cookies, które TAPE À L’ŒIL umieszcza na stronie, zmieniając ustawienia przeglądarki, z której korzystasz.

Jeśli jednak nie wyrazisz zgody na wykorzystywanie plików cookies, które TAPE À L’ŒIL umieszcza na stronie lub usuniesz te, które były zapisane, niektóre funkcjonalności witryny TAPE À L’ŒIL będą niedostępne.

Tak będzie na przykład w przypadku treści, które widoczne są jedynie po zalogowaniu się.

Tak samo będzie w przypadku, kiedy TAPE À L’ŒIL nie będzie w stanie od strony technicznej rozpoznać typu wykorzystywanej na Twoim urządzeniu przeglądarki, ustawień językowych i tych dotyczących widoku oraz kraju, z którego się łączysz.

Jeżeli więc nie wyrazisz zgody na wykorzystywanie lub usuniesz plików cookies, TAPE À L’ŒIL nie będzie ponosić odpowiedzialności za złe funkcjonowanie strony i konsekwencje z tym związane.

Aby zmienić ustawienia plików cookie, należy przejść do ustawień Twojej przeglądarki. W każdej przeglądarce wygląda to inaczej:

W przeglądarce Google Chrome należy: otworzyć „Ustawienia” następnie w menu kliknąć w „Zaawansowane”, wybrać „Prywatność i bezpieczeństwo” i zaznaczyć interesujące Cię opcje.
W przeglądarce Internet Explorer należy: w menu „Narzędzia”, wybrać „Opcje internetowe”, następnie zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć interesujący Cię poziom prywatności.
W przeglądarce Firefox należy: w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje”, następnie zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć interesujące Cię opcje.
W przeglądarce Safari należy: w menu „Safari” wybrać „Narzędzia”, następnie „Preferencje”, a w nich zakładkę „Prywatność” i wybrać interesujące Cię opcje.
W przeglądarce Opera należy: otworzyć menu „Ustawienia”, wybrać „Preferencje”, następnie zakładkę „Zaawansowane”, dalej „Ciasteczka” i wybrać interesujące Cię opcje.

Produkt został dodany do koszyka

Kontynuuj zakupy Zobacz koszyk

 

« Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie i innych tagów, z których korzystamy w celu jak najlepszego dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb, personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji serwisom społecznościowym, a także analizy ruchu w witrynie. Niektóre z tych informacji mogą być udostępniane partnerom zewnętrznym TAPE À L’ŒIL. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i skonfigurować ich ustawienia, kliknij tutaj.”